Recepce zubní ordinace:  +420 569 721 553

Zubní implantáty

Náhrada chybějících zubů moderními, vysoce spolehlivými zubními implantáty s garancí a dlouhodobou životností.

Základní informace

Co je zubní implantát?

Představte si zubní implantát jako dutý válec či konus ze slitiny titanu, který se zavede do vyvrtaného otvoru v čelistní kosti. Jeho funkce je podpora zubní náhrady, kterou je například korunka nebo můstek.

Aby zavedení a následné užívání zubního implantátu bylo co možná nejpřirozenější, odpovídá tvarem a nosností zdravému zubu. Pro představu, jeden zubní implantát dokáže unést jednu korunku. V případě dvou implantátů je možné je osadit třemi až čtyřmi korunkami za pomocí můstku. Doba vhojování implantátu je různá a je ovlivněna kvalitou kosti, do které je zubní implantát zaveden. Trvání takzvaného vhojování, tedy trvalého přijetí implantátu kostí, je většinou čtyři až šest měsíců.

1 / 3

Základní informace

Kdy začít uvažovat nad zavedením implantátu?

Z praktického hlediska je dobré, když se nad zavedením implantátu uvažuje již v době před vytažením zubu, který má daný implantát nahradit. Po odstranění zubu dochází totiž často k dosti rychlé atrofii kostního lůžka.

Zavedením zubniho implantátu a následným zatížením okolní kosti implantátem spolu s korunkou dochází ke snížení atrofie kostního lůžka. Proto našim pacientům doporučujeme zavedení zubního implantátu nejpozději do půl roku od vytažení zubu.

Po zavedení je zubní implantát chráněn po dobu čtyř až šesti měsíců. Po této době následuje kontrola osseointegrace a stability implantátu, otisk a následná fixace samotné korunky. Někdy se u pacienta může stát, že jeho čelist je oslabená a objem kosti není dostačující pro zavedení implantátu. V těchto případěch doporučujeme tzv. augmentaci, tedy navýšení množství kosti. K navýšení množství kosti využíváme buď klientovu vlastní kost nebo farmaceuticky upravenou kostní náhražku. Augmentát (přidávaná kost) se často aplikuje společeně se zubním implantátem při jeho zavádění. Vše je ponecháno k hojení a konsolidaci pod zašitou sliznicí. Augmentace je velmi spolehlivé řešení při nedostatečném množství kosti a samotné příjmutí transplantované kosti organizmem pacienta má na našem pracovišti 95% úspěšnost. Vhojovací doba, kdy se transplantovaná kost plně propojí s vlastní kostí pacienta, je šest měsíců.

2 / 3

Základní informace

Ošetření bezzubých čelistí

Možnosti jak ošetřit bezzubou čelist pomocí implantátů jsou v podstatě dvě. První možností je snímatelná náhrada (tzv. hybridní náhrada), jejíž stabilita a retence je podpořena kotevními prvky nejčatěji ve formě třmenu či lokátorů. Druhou možností je fixní můstek.

Fixní můstek se skládá jak ze samotných zubů, tak z umělé dásně. Můstek se pomocí šroubků připevňuje na pevno k implantátům v dutině ústní. V horní čelisti se fixuje alespoň k šesti zubním implantátů, v dolní čelisti alepsoň k implantátům pěti. Pacienti díky na pevno přišroubovaným můstkům pociťují přirozenější skus již většinou po 4 týdnech od připevnění můstku.

Další možností, jak ošetřit bezzubé čelisti, jsou snímatelné náhrady (tzv. hybridní protézy). Tento typ snímacích náhrad je určen především pacientům, pro které je náročné čistit krčkové oblasti implantátu, pokud je náhrada (fixní můstek) přišroubována napevno. Nevýhodou hybridních protéz je častá údržba, kterou je především vyjmutí hybridní protézy z dutiny ústní po každém jídle, její očístění a opláchnutí.

3 / 3

Průběh vyšetření a ošetření

01  Úvodní návštěva zubní ordinace

Se zájemcem o zavedení implantátu se nejdříve sejdeme na našem pracovišti. Součástí úvodní konzultace je pečlivá prohlídka zubů, dásní a především oblasti, do které by se implantáty měly zavádět. Absolutně nezbytné je rentgenové vyšetření.

Pro pacienta stanovíme léčebný plán včetně cenové a časové kalkulace. Snažíme se, aby návrh léčby byl dostatečně srozumitelný a byly jasné výhody a obtížnosti navrhované léčby.

02  Sjednání termínu operace

Termín na operaci (zavedení implantátu) dohodneme buď ten samý den nebo si pacient celý léčebný plán promyslí v klidu doma a objedná se později.

03  Výkon operace

Zavedení jednoho implantátu trvá přibližně 20-30 minut.

U pacientů, kteří mají z operace velkou obavu či strach nabízíme možnost analgosedace při operaci, která výrazně utlumí pocit strachu a obavy z chirurgického výkonu. Antibiotika podáváme podle individuální potřeby pacienta a rozsahu výkonu. Pokud je nezbytně nutné, jsme schopni vystavit i pracovní neschopnost.

04  Pooperační péče

Po náročnějších výkonech kontrolujeme pacienty druhý až třetí den po výkonu. Po 7 až 14 dnech od operace odstraňujeme stehy. Třetí kontrola následuje většinou třetí až čtvrtý týden po operaci. Následujících 12 týdnů probíhá vhojování implantátu.

Po této době je implantát již pevně spojen s okolní kostí. Následně odstraníme sliznici nad implantátem a přišroubujeme k němu vhojovací váleček, který již je vidět v dutině ústní.

05  Otiskování implantátu

Před otiskováním je nutné odstranit sliznici nad implantátem, popřípadě provést plastiku měkkých tkání. Zejména v přední části horní čelisti upravujeme často tvar sliznice a dásně tak, abychom dosáhli přirozeného vzhledu korunky a jejího okolí.

Po odkrytí implantátu se během dvou až tří týdnů sliznice kolem krčku dostatečně zhojí a je možné implantát otiskovat. Následně do implantátu našroubujeme protetický pilíř (abutment) společně s korunkou či můstkem.

06  Zhotovení korunky či můstku

Zhotovení korunky či můstku trvá přibližně 1 až 2 týdny a jsou nutné dvě až tři návštěvy v laboratoři či u lékaře.

U větších můstků, například u bezzubých čelistí, je potřeba více návštěv a zhotovení finální protetické náhrady trvá déle.

„Během úvodní návštěvy zubní ordinace detailně probereme vlastní výkon a trpělivě zodpovíme všechny Vaše dotazy.“

Objednejte se ihned

Péče o zubní implantáty

Úspěšnost zavedení zubního implantátu

Ve velmi vzácných případech dochází k selhání implantátu, konkrétně jeden ze sta případů. Implanta garantuje svým pacientům roční záruku na vhojení implantátu.

Kontrolu vhojení zubního implantátu provádíme po uplynutí doby nutné pro jeho přijetí kostí, zpravidla se jedná o dobu 4-6 měsíců. Pro potvrzení přijetí implantátu kostním lůžkem provádíme test metodou rezonanční frekvenční analýzy na principu bezdotykové elektromagnetické rázové vlny přístrojem Osstell IDx. Po potvrzením vhojení následuje otisk a zhotovení korunky nebo můstku.

Péče o zubní implantáty

Jakmile dojde k úspěšnému vhojení, je velmi málo pravděpodobné, že by následně implantát selhal (uvolnil se z kosti).

Je však velice důležité pravidelně a dlouhodobě o implantát pečovat:

pravidelně si zuby čistit měkkým zubním kartáčkem, mezizubními kartáčky a superflossem

alespoň 2x ročně podstoupit dentální hygienu a kontrolu implantátu

pro dlouhodobou stabilitu výsledku je nutné nekouřit

podmínkou úspěchu je dlouhodobě vyrovnaná normální hladina cukru v krvi

Nabídka zubních implantátů

ASTRA TECH Implant System

Na našem pracovišti zubní implantologie používáme výhradně vysoce kvalitní implantáty vyvinuté ve skandinávii, kolébce zubní implantologie.

Jak systém funguje?

Podívejte se na ilustrační video, jak fungují implantáty Astra OsseoSpeed EV v praxi.

Úprava chybějící kosti

Využití kostní náhražky

V případě, kdy je potřeba zavést zubní implantát do místa, kde již došlo k atrofii kostního lůžka, je často zapotřebí do daného místa přidat kostní náhražku a tak navýšit objem kosti. Takováto situace nejčastěji nastává tehdy, když pacient požaduje zavedení zubního implantátu až po uplynutí delší doby od vytažení zubu.

Zpravidla zadní část čelisti postrádá kost vertikálně (na výšku) a přední část čelisti horizontálně (na šířku). Navýšení množství objemu kosti provádíme buďto za pomoci vlastní kosti pacienta, která je odebráná ze zadní části dolní čelisti anebo použitím kostní náhražky. V případě kostní náhražky se jedná buď o chemicky vytvořený materiál, který má strukturální podobnost s přirozenou kostní tkání anebo se využívá farmaceuticky upravená zvířecí kost, ze které je odstraněna organická část kostní tkáně a je tedy pro klienta naprosto bezpečná. Oba dva základní typu kostní náhražky prošly mnoha pokusy a testováním, ve kterých je jejich spolehlivost potvrzena jak vědeckými studiemi tak i mnoha spokojenými pacienty po celém světě.

Snímek z CBCT: pacient před navýšením chybějící kosti.

Snímek z CBCT: pacient po navýšení chybějící kosti.

Úprava chybějící kosti

Využití pacientovi vlastní kosti

V případech jako jsou pokročilá parodontóza anebo úrazy, je jednou z významných možností navýšení objemu chybějící kostní tkáně využití kosti samotného pacienta. Kost odebíráme nejčastěji ze zadní části dolní čelisti.

Kost získaná z dolní čelisti vyniká svou kvalitou a přitom se jedná o velmi bezpečný zákrok. Kost v místě odběru většinou opět doroste do 70% svého původního objemu. Proces odebrání kostní tkáně je srovnatelný s vyjmutím neprořezaného zubu moudrosti. Klient po zákroku užívá analgetika s antibiotiky. V první fázi se přenesená kost přifixuje v oblasti defektu titanovými šroubky a je dále ještě doplněna kostní náhražkou - farmaceuticky upravenou. Doba fixace a konsolidace kostního štěpu bývá půl roku. V druhé fázi, po půl roce, jsou fixační titanové šroubky z kostního augmentátu vyjmuty a zavádí se vlastní zubní implantát.

Více informací o našich cenách naleznete zde

Kontaktujte nás

Děkujeme za Vaší zprávu brzo se Vám ozveme.
Oops! Něco se pokazilo. :(

Zubní ordinace

+420 702 029 924
info@implanta.cz
IČ: 75122715
Jiřího Wolkera 1353,
584 01 Ledeč nad Sázavou

Ordinační hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00

Estetická stomatologie

Kariéra

Volné pozice

Kariéra

Zásady zpracování osobních údajů