Recepce zubní ordinace:  +420 569 721 553

Dentální hygiena

Krásný úsměv je jako okno do duše.

Dovolte nám Vás naučit správně pečovat
o zdraví dutiny ústní a udělat tak Váš úsměv krásnější
a zářivější.

Úvodem

Co je to Dentální Hygiena?

Jedná se o preventivní, léčebný a estetický proces, jehož cílem je především prevence a léčba onemocnění parodontu a prevence vzniku zubního kazu.

Toto onemocnění způsobují bakterie zubního plaku, které často nejsou správně a pravidelně odstraňovány. Součástí Dentální Hygieny jsou výkony diagnostické, edukativní, preventivní, terapeutická a estetické.

1 / 2

Úvodem

Proč je dentální hygiena důležitější,
než si možná myslíte?

S pečlivou Dentální Hygienou přispíváte jak ke zdraví dutiny ústní a kráse Vašeho úsměvu, tak ke zdraví celého organizmu. Proč tomu tak je?

Mnoho z nás si neuvědomuje, že zdraví dutiny ústní je součástí celkového zdraví našeho organismu. Dutina ústní není izolovaný systém. Bakterie zubního povlaku pronikají do krevního řečiště a mohou přispět ke vzniku závažných celkových onemocnění jako například cukrovka, srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda. Je to jednoduché - čistý zub se nekazí, a proto s pečlivou Dentální Hygienou přispíváte ke svému celkovému zdraví.

2 / 2

Obvyklý postup

01

Stanovení anamnézy

02

Vyšetření - Diagnostika

03

Sestavení Léčebného Plánu

04

Odstranění měkkých
povlaků a pigmentací

05

Odstranění zubního
kamene nad a pod dásněmi

06

Leštění a fluoridace
povrchu zubů

07

Individuální výběr pomůcek

08

Nácvik čištění

Vstupní dentální hygiena

Vstupní dentální hygiena trvá zhruba 90 minut. Po odebrání anamnézy provedeme pečlivé vyšetření parodontu a stanovení úrovně ústní hygieny. U implantátů používáme speciální nástroje výhradně určené k vyšetření a ošetření povrchu implantátů a jejich těsného okolí.

Vyšetřením sledujeme přítomnost zarudnutí, otoku a krvácení dásně. Soustředíme se také na přítomnost zubního plaku a zubního kamene. Pečlivě měříme hloubku tzv. parodontálních kapes. Získané informace konzultujeme s klientem a následně sestavíme léčebný plán na míru.

90min
Vstupní dentální
hygiena

Odstranění zubního plaku

Zubní plak a pigmentace odstraňujeme pomocí air-flow s jemným práškem. Tento prášek (Erythritol) s velikostí částic 14 μm je bezpečný k použití i na sliznice a dásně.

Odstranění zubního kamene

Supragingivální (naddásňový) zubní kámen odstraňujeme pomocí ručních scalerů a speciálního ultrazvuku. Koncovka ultrazvuku kmitá pomocí ultrazvukových vln a je chlazena směsí vody a chlorhexidinu s antibakteriálním účinkem.

Ošetření implantátů

Pro bezpečné ošetření Vašich implantátů používáme speciální plastem potažené ultrazvukové koncovky.

Těžko přístupná místa

Po použití ultrazvuku jsou zbytky zubního kamene z těžko přístupných míst odstraněny jemnými ručními nástroji (scalery a kyretami) a následně je na povrch zubu nanesen fluoridační gel.

Domácí péče

Zdraví Vašich zubů a dásně závisí především na pravidelné a pečlivé domácí péči. A proto v rámci návštěv probíhá názorný demonstrativní nácvik čištění s individuálně vybranými a doporučenými pomůckami.

Kalibrace mezizubních prostor

Důležitá je kalibrace mezizubních prostor, během které dentální hygienistka vybere správné velikosti mezizubních kartáčků přímo pro Vás.

Specializované výkony

Jaké techniky používáme
k dosažení dokonalosti?

Deep-scaling a root-planing
(hloubkové subgingivální čištění)

Hloubkové subgingivální čištění je součástí terapie parodontitidy, při které se tvoří subgingivální (poddásňový) zubní kámen a vznikají parodontální kapsy. Tímto čištěním je zubní kámen a plak z povrchu kořene zubu odstraněn pomocí speciálních jemných ručních nástrojů (kyret) a subgingiválních ultrazvukových koncovek. Na závěr ošetření je ještě množství bakterií v parodontální kapse zredukováno výplachem pomocí 3% peroxidu vodíku a 0,2% chlorhexidinu. Hloubkové čištění může být rozvrženo do několika návštěv. Po každém hloubkovém čištění následuje 6-8 týdenní fáze hojení dané lokality.

GBT (Guided Biofilm Therapy)

Dentální Hygiena na našem pracovišti probíhá dle konceptu GBT (Guided Biofilm Therapy). Jedná se o nový, moderní a minimálně invazivní postup v rámci dentální hygieny. Jak z názvu vyplývá, ošetřující se během profesionálního čištění řídí obarveným biofilmem, který je hlavní příčinou vzniku zubních kazů, parodontálních onemocnění a infekcí kolem implantátů. Po vyšetření a zhodnocení klinického stavu následuje detekce plaku, která přítomný zubní plak zviditelní. Klient může sám pozorovat, které plochy zubů čistí nedostatečně. Poté probíhá instruktáž čištění. Následuje ošetření, které zahrnuje AIRFLOW, případně PERIOFLOW, s jemným Erythritol práškem. Takto je odstraněn biofilm, pigmentace a čerstvě mineralizovaný zubní kámen. Zbývající zubní kámen, pokud nějaký zůstane, je následně odstraněn metodou PIEZON s mimořádně šetrnou ultrazvukovou koncovkou PS, v případě čištění v těsné blízkosti implantátů koncovkou PI. Na závěr probíhá vyleštění, fluoridace povrchu zubů a kalibrace mezizubních prostor.

Perioflow

Jedná se o druh pískování s použitím speciální koncovky a prášku vhodného do parodontálních kapes a do okolí implantátů. Užívá se po hloubkovém čištění k vypláchnutí parodontální kapsy a při zánětech v oblasti implantátu. Prášek obsahuje chlorhexidin s antiseptickým a antibakteriálním účinkem.

Air-flow (pískování)

Air-flow neboli pískování je procedura, při které na povrch zubu dopadá směs speciálního prášku a destilované vody poháněné stlačeným vzduchem. Pomocí nejjemnějších prášků (velikost částic 14 μm) lze odstraňovat měkké povlaky z povrchu zubů, dásní a jazyka. Hrubší prášky (velikost částic 40 μm) se používají k odstraňování tmavých povrchových pigmentací, které vznikají konzumací pigmentovaných jídel a nápojů.

Bělení zubů ordinační

Jedná se o druh pískování s použitím speciální koncovky a prášku vhodného do parodontálních kapes a do okolí implantátů. Užívá se po hloubkovém čištění k vypláchnutí parodontální kapsy a při zánětech v oblasti implantátu. Prášek obsahuje chlorhexidin s antiseptickým a antibakteriálním účinkem.

Bělení zubů domácí

Při domácím bělení jsou nejprve v ordinaci zhotoveny otisky zubů, podle kterých jsou v zubní laboratoři připraveny nosiče pro nanášení gelu. Následně je klient důkladně instruován o používání nosiče a gelu, a tyto jsou mu také předány. Klient provádí vlastní bělení zubů sám doma, bez nutnosti býti v ordinaci a bez asistence specialisty. Domácí bělení může být noční nebo denní. Výběr vhodného bělení závisí na preferencích klienta. U nočního bělení se většinou používá gel s nižší koncentrací účinné látky, u kterého je doba působení až 8 hodin (klient s nosiči spí). U denního bělení je většinou použita koncentrace účinné látky vyšší a doba působení je okolo 4 hodin. Celkový čas bělení je 1-3 týdny. Tento typ bělení je tedy časově náročnější, ale proces bělení je postupný a získané výsledky jsou velmi stabilní.

Je možné využít i kombinace domácího a ordinačního bělení. Dle našeho názoru se jedná o bělení nejvhodnější, s nejstabilnějšími výsledky.

Pravidelná a správná zubní hygiena je základem zdravého chrupu nejen pro Vás, ale i pro Vaše děti.

Více informací o našich cenách naleznete zde

Ceník

Prováděné výkony a orientační ceník

Air-flow (pískování)
od 1100 Kč / 30 min
Perio-flow
od 250,- Kč / zub
Deep-scaling a root planing
od 250,- Kč / zub
Bělení zubů ordinační
Cena dle domluvy
Bělení zubů domácí
Cena dle domluvy
Bělení zubů kombinované
Cena dle domluvy
Vstupní dentální hygiena (90 min)

Odebrání anamnezy; Vstupní vyšetření parodontu; Odstranění povlaků a pigmentací; Supragingivální scaling; Leštění a fluoridace; Motivace, instruktáž a nácvik čištění; Kalibrace mezizubních prostor

od 2100 Kč
Dentální hygiena (60 min)

Opětovné vyšetření parodontu; Evaluace úspěšnosti terapie; Odstranění povlaků a pigmentací; Scaling (ultrazvuk, ruční nástroje); Leštění a fluoridace; Rekalibrace mezizubních prostor; Remotivace a reinstruktáž.

od 1500 Kč
Dentální hygiena (30 min)

Opětovné vyšetření parodontu; Reevaluace úspěšnosti terapie; Odstranění povlaků a pigmentací; Scaling (ultrazvuk, ruční nástroje); Leštění a fluoridace; Rekalibrace mezizubních prostor; Remotivace a reinstruktáž.

od 1000 Kč

FAQ

Často kladené dotazy

Co je zánět dásně neboli gingivitida?

Gingivitida je nejčastější onemocnění dásně. Příčinou onemocnění je zubní povlak, který se vytváří na povrchu zubů a skládá se převážně z bakterií a jejich produktů. Pokud není zubní plak pravidelně a kvalitně odstraněn, dojde ke vzniku zánětu dásně. Zanícená dáseň se projevuje typickými příznaky zánětu: zarudnutí, otok a krvácení. V pokročilejším stádiu se může objevovat bolestivost. Gingivitida je prvotní stádium parodontitidy. Prevencí gingivitidy je pravidelné a důkladné odstraňování zubního plaku z povrchu zubů a mezizubních prostorů.

Co je zánět sliznice v okolí implantátu neboli mukositida?

Zánět stejného charakteru jako gingivitida může vznikat i v oblasti sliznice kolem implantátu. Tento zánět je, stejně jako u gingivitidy, způsoben kumulací zubního plaku v oblasti slizničního okraje v těsné blízkosti u implantátu. Projevuje se zarudnutím, otokem a krvácením sliznice v oblasti implantátu. Prevencí je pravidelné a důkladné odstraňování zubního plaku.

Co je parodontitida?

Parodontitida je zánětlivé onemocnění závěsného aparátu držícího zub v zubním lůžku. Příčinou onemocnění je neléčená gingivitida a rozšíření zánětlivých změn do hlubších struktur parodontu. Při tomto onemocnění dochází v patřičné lokalitě k úbytku kosti zubního lůžka a vazivových vláken zpevňujících zub ke kosti. Mezi projevy patří mimo jiné krvácení dásní, odhalování zubních krčků a prohlubování parodontálních kapes. V pokročilé fázi onemocnění dochází k viklavosti zubů a následně až k jejich ztrátě.

Co je periimplantitida?

V případě neléčené mukositidy, dojde k rozšíření zánětlivých změn do hlubších struktur tkání v těsné blízkosti implantátu. Tyto se projevuji, mimo jiné, také nevratným úbytkem kostní tkáně ve které implantát drží. Mezi další projevy patří například krvácení sliznice a prohlubování tzv. mukozního tunelu v oblasti implantátu. V krajním případě toto onemocnění končí až ztrátou implantátu.

Kontaktujte nás

Děkujeme za Vaší zprávu brzo se Vám ozveme.
Oops! Něco se pokazilo. :(

Zubní ordinace

+420 702 029 924
info@implanta.cz
IČ: 75122715
Jiřího Wolkera 1353,
584 01 Ledeč nad Sázavou

Ordinační hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00

Estetická stomatologie

Kariéra

Volné pozice

Kariéra

Zásady zpracování osobních údajů